• Thứ Hai - Thứ 7 8.00 - 17.00
  • 936 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Xe Tải

Xe Tải

Suzuki Carry Truck

Từ 256.900.000

Xe tải nhẹ hàng đầu

Suzuki Blind Van

Từ 299.900.000

Kinh tế – Hiệu quả – Bền Bỉ

Suzuki Carry Pro

Từ 324.500.000

Chuyên chở nhiều hơn